Pagina afdrukken

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Individueel consult                         € 90 (45 min)

Relatiegesprek                               € 90 (45 min)

Huisbezoek                                     € 120,00

Telefonisch of e-mail consult       € 23,50 (per 15 min)

 

Vergoedingen 2019*

Vanaf 2014 valt de eerstelijns psychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Dit betekent voor u dat er geen eigen bijdrage meer is, mits een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar. Wél valt de zorg onder het wettelijk verplichte eigen risico vanaf 18 jaar dat voor 2020 is vastgesteld op € 385. Dit verrekent de zorgverzekeraar met u. Ook zijn de vergoedingen verruimd zodat het voor meer mensen mogelijk is om in hun eigen omgeving hoogwaardige professionele zorg te krijgen

 

Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering:

– U hebt een verwijzing van uw huisarts voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
– De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult te zijn
– In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is. De stoornis hoeft niet – ook niet door ons – aan uw zorgverzekeraar gemeld te worden.

Klachten of problemen die zijn uitgesloten van vergoeding betreffen: relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, aanpassingsstoornissen en leerproblemen. Het blijft natuurlijk mogelijk om voor deze klachten begeleiding te krijgen, maar dan betaalt u de gesprekken zelf.

Wanneer uw problematiek wel in aanmerking komt voor vergoeding, krijgt u tenminste 5 gesprekken vergoed vanuit het basispakket. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten kan dit worden uitgebreid naar 8 of 12 gesprekken. Indien nodig zijn meerdere behandelingen per jaar mogelijk, afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Welke tarieven hierbij horen verschilt per verzekeraar en zullen vaak rond de 10% minder kosten dan de maximale NZA tarieven.

De praktijk is ook voor 2020 met de zorgverzekeraars contracten aangegaan. Uitzondering hierop is CaresQ; Caresco; Besured; Promovendum; National Academic.

 

De declaratie verloopt na afloop van de behandeling rechtstreeks aan zorgverzekeraars voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Indien er geen contract is, ontvangt u maandelijks de factuur die u zelf tijdig aan de praktijk dient te voldoen. Ook dan heeft u recht op (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden van te vergoeden basiszorg is voldaan. U dient de nota dan zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De kosten voor consulten die hier buiten vallen, zie bovenstaande tarieven, worden tevens maandelijks en rechtstreeks aan u gedeclareerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://praktijkeerstelijnspsychologie.nl/?page_id=43