Pagina afdrukken

Dossier

 

Vertrouwelijk

De gesprekken met een eerstelijnspsycholoog zijn vertrouwelijk van aard. De eerstelijnspsycholoog  is gebonden aan de regels van geheimhouding zoals omschreven staat in de Beroepscode voor psychologen van het NIP ( zie www.psynip.nl ). In de beroepscode staan regels omtrent het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming.

 

Verslaglegging

De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hiervoor toestemming geeft, krijgt de huisarts verslag bij aanvang en bij beëindiging van de behandeling en wordt er indien nodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ook aangeven.

 

Klachtenregeling Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door uw behandelaar, de rekening. Heeft u vragen of klachten, dan wordt het erg op prijs gesteld als u dat kenbaar maakt. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. U kunt gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

■  de klachtenregeling van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Zie http://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten voor meer informatie of bel met de LVVP-klachtfunctionaris.

■  de klachtenregeling van het College van Toezicht van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Zie www.psynip.nl voor meer informatie of bel (020) 410 62 22.

■  op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, zie LVVP.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://praktijkeerstelijnspsychologie.nl/?page_id=292