Pagina afdrukken

Praktische gegevens

 

Algemeen

U kunt uw patiënten/cliënten verwijzen naar de praktijk voor kortdurende hulp bij milde tot matig ernstige psychische klachten. In principe zijn de behandelingen individueel, maar het syteem wordt ook wel eens uitgenodigd. Speerpunt van de praktijk is begeleiding van mensen die direct of indirect te maken hebben met oncologie.

 

Contra-indicaties

(ernstige) verslavingsproblematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek, (vermoeden) van psychose, acute crisissituatie.

 

Behandelmethoden

Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit de cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie, waarbij gebruik gemaakt kan worden van EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) en oplossingsgerichte therapie. In ieder geval wordt gezocht naar aansluiting bij het karakter, de problematiek en de hulpvraag van cliënten. Bij kankerpatiënten wordt met nadruk gewerkt vanuit het biopsychosociaal model.

 

Procedure

Na aanmelding wordt de cliënt meestal binnen 1 à 2 weken gezien. Cliënt heeft, voor de vergoeding, een verwijsbrief nodig. Na intake en eventuele testdiagnostiek wordt z.s.m. gestart met de behandeling. De huisarts krijgt verslag bij aanvang en bij beëindiging, tenzij cliënt dat niet wenst.

 

Overleg

Voor huisartsen wordt dit standaard nagevraagd bij de intake, en vastgelegd in het dossier. In de praktijk geeft nagenoeg iedere cliënt toestemming om de huisarts te informeren. Voor overige verwijzers wordt dit vooraf aan de cliënt voorgelegd en toestemming gevraagd.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://praktijkeerstelijnspsychologie.nl/?page_id=260